Hadoks heeft met ingang van 1 oktober 2020 drs. Gos de Vries (54) benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen is zeer verheugd met Gos de Vries als lid van de Raad van Bestuur.

Gos de Vries is met veel enthousiasme gestart met zijn nieuwe rol. Gos licht toe: “Ik ben blij met mijn aanstelling bij Hadoks. Een organisatie voor en door huisartsen, waar we gezamenlijk met alle medewerkers en ketenpartners continu werken aan optimale zorg voor patiënten in de regio

Huidige voorzitter van de Raad van Bestuur Robert Jansen kijkt uit naar de samenwerking met Gos de Vries. “Gos versterkt de RvB van Hadoks niet alleen door zijn verbindende eigenschappen, maar ook door zijn gedegen kennis en ervaring met de acute (ziekenhuis)zorg. In het kader van de grote veranderingen binnen de acute zorg is die expertise binnen Hadoks door Gos stevig geborgd!”

Gos de Vries heeft tot 1 oktober gewerkt als afdelingshoofd van de SEH in het LUMC en daarvoor onder andere als medisch directeur van de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord en directeur Traumacentrum in het UMC Utrecht.

Met deze benoeming bestaat de Raad van Bestuur van Hadoks uit Robert Jansen (voorzitter) en Gos de Vries. Rieuwk Visser heeft met de komst van Gos de Vries afscheid genomen als lid van de Raad van Bestuur.