Leden

Hadoks werkt als coöperatieve vereniging voor en door huisartsen aan een gezamenlijke, breed gedragen en regionale huisartsenvisie in Haaglanden. Samen met onze leden werken wij aan een strategische koers die gedragen wordt door onze leden die in de regio Haaglanden huisartsenzorg leveren.

Nog geen lid? Doe mee en neem contact met ons op.

Meerjaren-visie 2019-2024

Onze koers – waar willen wij naar toe met de huisartsenzorg in Haaglanden

De ontwikkeling van de Nederlandse gezondheidszorg is in volle gang, waarbij de huisartsenzorg een zeer belangrijke positie inneemt. De rol van de huisarts verandert hierin. Steeds meer komt de nadruk op regie van zorg te liggen, zowel binnen de eigen praktijk in het team, als in de dagelijkse zorgverlening (Toekomst huisartsenzorg, herijking kernwaarden en kerntaken). Landelijke bewegingen zoals ‘Zorg op de Juiste Plek’, ‘Meer Tijd voor de Patiënt’, ‘Wijkgericht Werken’ en ‘Population Health Management’ geven vorm en inhoud aan deze verandering.

De uitdagingen voor de huisartsen zijn groot en vragen om toekomst gerichte ondersteuning van de huisarts in de dagelijkse praktijk. Daarnaast zijn samenwerking en goede afspraken met andere zorgverleners en betrokkenen als gemeenten, de verpleeghuis- en verzorgingssector, de GGZ, de ziekenhuizen en de verzekeraars essentieel. Hiertoe is een krachtige vertegenwoordiging van de huisartsen noodzakelijk.

Toekomstgerichte ondersteuning van de huisartsen in de praktijk
De Hadoks Holding wil de huisartsen ondersteunen in hun dagelijks werk bij het organiseren van chronische zorg en acute zorg. Daarnaast wil de coöperatie Hadoks inzetten op ‘Meer tijd voor de patiënt’ als resultante van goede regionale samenwerkings- en ordeningsafspraken binnen de beroepsgroep, met burgers en patiënten, met andere zorgverleners en stakeholders.

Oplossingen moeten werkbaar zijn in de dagelijkse huisartsenpraktijk, bijvoorbeeld ten aanzien van de ondersteuning tijdens avond, nacht en weekend diensten. De coöperatie wil daarvoor de randvoorwaarden optimaliseren zoals een betere inzet van O&I-middelen en, meer algemeen, de financiering van de (huisartsen)zorg en de personeelsvoorziening.

Een proactieve beroepsgroep in Haaglanden gericht op innovatie van zorg
Het maatschappelijk belang van goede (patiënten)zorg in Haaglanden is de primaire drijfveer van de beroepsgroep en Hadoks wil die beweging maximaal ondersteunen. Hadoks wil dit concretiseren door bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden in te zetten en banden met keten- en samenwerkingspartners in de eerste, tweede en de nulde lijn strategisch inzetten.

De coöperatie wil de regie nemen in ‘Zorg op de Juiste Plek’. Succesvolle transitie van zorg kan alleen gerealiseerd worden op basis van breed draagvlak bij huisartsen in Haaglanden én draagvlak bij de beide ziekenhuizen HMC en Haga-RdGG. Hadoks wil hierover met beide ziekenhuizen gezamenlijk (dus niet afzonderlijk) substitutie- en transitieafspraken maken.

De doelstellingen zijn succesvolle transitieafspraken in het belang van burgers/patiënten, huisartsen, ziekenhuizen in Haaglanden en zorgverzekeraars. Daarnaast zetten we in op de samenwerking met thuiszorg en de nulde lijn, voor de ‘Zorg op de Juiste Plek’. Doelen hiervan zijn praktische, merkbare resultaten voor huisartsen én patiënten in de dagelijkse huisartsenpraktijk.

Tenslotte
Hadoks wil op coöperatieniveau (van, voor en door huisartsen) met een heldere koers de huisartsenzorg in Haaglanden optimaliseren. In de dagelijkse praktijk worden huisartsen ontzorgd door de Hadoks ondersteuningsorganisatie die hen concrete, praktische ondersteuning biedt.

Lees hier de volledige Meerjarenvisie 2019-2024 van de coöperatieve vereniging Hadoks.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via info@hadoks.nl.