Voor huisartsenzorg die altijd slimmer kan

Bekijk ook deze link. 

De bij- en nascholing van de aangesloten zorgverleners is een van onze succesvolle speerpunten om kwaliteit van zorg te kunnen blijven waarborgen. Met ketenpartners zijn afspraken gemaakt over de vereiste competenties van zorgverleners. Hadoks organiseert ongeveer 150 nascholingsbijeenkomsten per jaar, geaccrediteerd voor o.m. huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistenten, triagisten, verpleegkundig specialisten en mobiel assistenten. Jaarlijks organiseert Hadoks specifieke scholingsbijeenkomsten voor verschillende zorgprogramma’s. Deze nascholing is inhoudelijk en vakkundig en richt zich op de implementatie van het zorgprogramma en op een effectieve samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in de keten.